Kirsten Wæhrens

PPR i Skive Kommune 

Ledende tale- hørekonsulent 

T: 9915 5802

E: KIWE@skivekommune.dk 

Bodil Skipper Buntzen

PPR i Skive Kommune 

Læsekonsulent på skoleområdet 

T: 9915 5794

E: BOSB@skivekommune.dk 

 

 

Publiceret 20-09-2017