Det Mobile Kompetencecenter

Det mobile kompetencecenter er et kursustilbud til lærere og ordblinde elever primært i 4. – 5. klasse, når centeret kommer på skolen og når eleven er visiteret til tilbuddet. Hvis centeret ikke kommer på skolen er den enkelte skole selv ansvarlig for anskaffelse af udstyr og de kurser for elever og lærere, der følger med. 

 

 

Find inspiration til digitale tekster, lærermidler og links

Digitale tekster læremidler og Gode Links.docx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 01-11-2017