Den forebyggende undervisning

Læsning i almenundervisningen er beskrevet andet sted i handleplanen.

 • Daglig læsetræning i tekster, som passer til elevens niveau
 • Repetition af de 3 alfabeter. Bogstav-lydhus eller tilsvarende
 • Arbejde med de enkelte lyde i ord, bogstaverne og syntese (at trække lyde sammen til ord)
 • Børnestavning, men den skal suppleres med fonologisk opmærksomhedstræning.
 • Læsemakker. Se fx http://socialstyrelsen.dk/handicap/ordblindhed/metoder/laesemakker
 • Alle elever introduceres for CDORD. De skal lære at få tekst oplæst og skal efterhånden anvende CDORD, når de skriver.

Se forslag til undervisning i CDORD i indskolingen: En guide til undervisning med CD-ORD som læremiddel på begyndertrinnet. Horsens kommune. Pædagogisk mediecenter. https://www.ucviden.dk/portal/files/9573305/L_s_og_skriv_med_rerne_WEB.pdf

 

Foregribende indsats

Intensivt kursusforløb på et lille hold eller som eneundervisning. Hvis det er eneundervisning anbefales 30 minutter dagligt i min. 10 uger med metoden Læseløftet eller tilsvarende metode. Hvis det er et hold med 4 elever anbefales 1 lektion dagligt i min. 10 uger.

 • Eleven skal arbejde systematisk med at udvikle forskellige ordlæsestrategier. Testen Ordlæseprøve 1 (Hogrefes forlag) kan fortælle, hvilke ordtyper eleven skal arbejde med (kan eleven læse ord med 1-2 bogstaver, 3 bogstaver med to konsonanter eller 4 bogstaver?). Når læreren kender elevens forudsætninger skal eleven arbejde med et eller flere af følgende ordlæsestrategier:

- At bruge bogstavlyde lyd-for-lyd til at læse gradvis længere ord (2, 3 og 4 bogstaver). Se rækkefølgen s. 107 i Ordblindhed i grundskolen – et inspirationsmateriale: 

http://www.emu.dk/modul/ordblindhed-i-grundskolen-l%C3%A6sevejledere-l%C3%A6rere-og-p%C3%A6dagogisk-personale  

- At dele ord i stavelser

- At kende nogle endelser fx –e, -er, -en, -et og vide, hvordan de lyder

- At kende nogle af de vigtigste andre bogstavlyde (de bløde d i sød, det åbne a i far osv.)

- Gradvist begynde at lære de hyppige funktionsord (og, er, jeg, men, der, ikke, osv.) fx ét om dagen

 • Repetition af de 3 alfabeter gennem sanserne: fx bogstav-lydhuset, følepose med bogstaver, ”tegne” bogstaverne på bordet med fingeren og med lukkede øjne, mens navn og lyd siges osv. 

 • Tydelig og systematisk progression og mange gentagelser

 • Eleven skal skrive sammen med den voksne

 • Sæt tydelige og overskuelige mål sammen med eleven, så eleven ved, hvad der skal arbejdes med og kan følge med i tegn på udvikling
 • Arbejde med elevens egen forståelse af sin læring.
 • Arbejde med ord og begreber
 • I 3. klasse vil VAKS være en god metode til udvikling af ordlæsestrategier
 • Undervisning i fremstilling
 • It-støtte med ordforslagsprogram og oplæsningsstøtte
 • Lære eleven at anvende it til oplæsning af tekst, og at anvende ordforslagsprogram efterhånden som børnestavningen anvendes mindre og mindre
 • Opmuntring, forståelse og tid

Publiceret 08-09-2017