Når en elev er i læsevanskeligheder

Læreren oplever, at eleven i den daglige undervisning og/eller i læseevalueringen viser vanskeligheder i læsning, fremstilling og stavning.

Læreren søger vejledning hos læsevejlederen/specialvejlederen om elevens færdigheder og undervisningen i klassen. Kommunens læsekonsulent kan i særlige tilfælde give vejledning

Vejledningen kan føre til, at:

  • undervisningen justeres og opfølgning aftales eller
  • læsevejlederen laver en læsefaglig vurdering med forslag til indsats. Stafetlog oprettes efter aftale med forældrene

Sagen drøftes i skolens forum af speciallister i læsning og elevens undervisningsbehov drøftes

Skolelederen træffer beslutning om indsats. Fagpersoner fra PPR kan inddrages yderligere ved at skolen og forældrene i samarbejde indstiller til PPR. Se samarbejdskontrakt/indstilling til PPR her: http://www.skive.dk/media/3020/blanket-indstilling-til-samarbejde-v-feb2014-skrive-gemme-klar.pdf  Elevens problematik vil altid være kendt af fagpersonen fra PPR inden en indstilling.

Lærer og læsevejleder udarbejder elevplan for støtteundervisningen eller supplerende undervisning. Skolens læsekonsulent kan i særlige tilfælde medvirke.

Publiceret 24-03-2017